yogastudio gotlad yoga retreat gotland

 

Välkommen på Yogini Yoga-

För Kvinnor &

Gudinnor

 

Länge har yogan i första hand utformats och undervisats av män, och de flesta yogatraditioner bygger på ett maskulint förhållningsätt.  Men det senaste decenniet har något som faktiskt liknar en revolution hänt främst i väst- Yogan har adopterats av kvinnan, undervisas främst av kvinnor för kvinnor. Vad har hänt? Kanske är det något i yogans hela grundstuktur som tilltalar kvinnor, intimiteten, andningen och känslan av kropp och själ i förening. Utan att utesluta den stora skara män som utövar och undervisar yoga vill jag påstå att yogan i sin grund helt enkelt är Shaktis väg, Shakti den ursprungliga feminina kraften i universum. Hon kallas även Kundalini och är avbildad som en ormkraft som rör sig genom människan.

Genom hennes chakran ringlar sig kraften och föder, väcker och förlöser de slumrande energier vi alla bär på. Man brukar säga att kundalini är människans slumrande potential och när hon vaknar blir hon fri. Fri från de olika chakranas bindningar, fri från karma, fri från andra människors idéer. Hon står i sin egen kraft och stålar likt en lotusblomma. I yogan står lotusblomman för den andliga anatomin hos en uppvaknad- Med djupa rötter i dyn, en stark och mjuk stjälk och slutligen de tusen kronbladet som tar emot ljus, Atman eller gudsenergin.

Yogan sägs härstamma från matriakalisk tid i forna Indusdalen, där man hittat avbildningar av ormkvinnor i enkla yogapositioner. Men Ormgudinnan finns även representerad över hela jorden för ca 7000-5000 år sedan och ända fram till för ca 2000 år sedan då de mer patriarkaliska religionerna tog över. Det som på den tiden kallades yoga var antagligen på ett sätt väldigt långt från dagen yoga. Men i grund och botten, kan det vara så att vi känner igen oss, att yogan väcker en längtan tillbaka till rötterna där allting började en gång? Yoginins väg blev så småningom en del av den tantriska vägen, där många sutras författades av kvinnor. Det var även kvinnor som formade ritualerna och initierade yogin till upplysning, sk deeksha.  Många yoginitempel var runda och utan tak för att yoginisarna skulle kunna flyga upp och utöva sina magiska riter. Det finns fortfarande kvar de 64 yoginis tempel, men ursprungligen ska det ha funnts 64 st över hela Indien .

 

 

 

 

 

Gudinnekulten började således någon gång i förhistorisk tid och inte förrän på medeltiden började man undanröja hennes tempel, hennes riter och hennes kraft. Det var de invaderande muslimska stammarna i Indien som blev förskräckta över gudar och gudinnor som var erotiska, vilda och skamlösa. Många tempel & statyer har rivits men många står kvar då hinduismen utövas av 90% av dagens Indier. När kristendomen bredde ut sig i södra Indien förstördes ytterligare ovärderliga tempel, texter och reliker i Yoginins namn. Nästa invasion skedde av engelsmännen under den viktorianska eran, kanske rev de inte helgedomarna, men gjorde allt för att tysta ned och glömma templen i djungeln. Tack vare yogagurusar som Krishnamurthi, Maharishi och Yogi Bhajan började ändå intresset för yoga att spridas i väst under 1900-talet och med den en längtan efter yogans rötter. Under det senaste decceniet har många tempel restaurerats och det forna Indien står i högsta kurs hos såväl västerlänningar som det Indiska folket.

Gudinnekulten i Indien var då som nu oerhört stark.  De Indiska gudinnorna är oändliga i sitt antal och varje tempel tillber än idag gudinnan. Och även om de Indiska kvinnorna idag är välklädda, fromma och vackra så dyrkar de fortfarande de halvnakna, vilda, lycksaliga, exstatiska och mystiska yoginis. På mina workshops och retreater får du stifta Bekantskap och möta arketyperna hos många olika Gudinnor , några favoriter är :

Parvati– Bergsgudinnan,Yogans gudinna och Shivas andra hälft. Hon är en underskön kvinna som genom sin relation till Shiva har funnit sin egen väg. Otaliga är myterna om Parvatis och Shivas kärlek, älskog samtal om livet, men även deras gräl och draman . Shiva gick från att vara asket till make genom hennes iver att förenas med denne gud. Parvati och Shiva avbildas även som en kropp med en manlig och en kvinnlig sida som symboliserar deras enhet. När vi har Parvati som tema på en retreat får vi inspireras att hitta vår egen , vilda väg och att möta vår egen djupaste längtan. I den inre friden uppstår det inre bröllopet av Shiva och Parvati , som inspirerar till sanna relationer.

Lakshmi– Skönhetens kärlekens och överflödets gudinna. Lakshmi är symbolen för det evigt upplysta inom människan och symboliseras dels genom Anahatas villkorslösa kärlek och dels genom lotusblomman. Hon ha djupa rötter, en stark stjälk och ett öppet kronchakra där ljus och kärlek är ett evigt tillstånd. Lakshmi spider välstånd och upplysning bortom illusionen.

Durga – Hon som ser in i tigerns öga och bemästrar sina rädslor. Durga är en indisk gudinna, som inte är underordnad någon manlig gud. Hon framträder först i eposet Devi-Mahatmyam cirka 1000 e.Kr. Där beskrivs hur hon besegrar en serie av manliga demoner som de manliga gudarna inte kan besegra. Efter sin seger hyllas hon av de manliga gudarna som den högsta guden. I Devi-Mahatmyam beskrivs dessutom hur gudinnan Kali emanerar från Durga under kampens gång.

Sarasvati– Kreativitetens och den gudomliga ordningens gudinna. Med henne vandrar kaos och gudomlig synkronicitet hand i hand. Skönhet, kreativitet och intuition är hennes gåvor. Hennes attribut hänger ihop med lärdom, konst, stränginstrumentet veena samt religiösa och filosofiska frågor. Hennes renhet antyds av den vita sarin, av de lotusblommor som hon står på och av svanen som är hennes följeslagare och riddjur. Inte sällan avbildas hon sittande vid en flod. I den vediska mytologin identifieras hon med Sarasvatifloden.

Kali- Hon som leder oss genom mörker till ljus. Med sin urkraft skyr hon inte några hinder att stå i sin sanning och kraft. Kali är natten , mörkret, lidandet och villigheten att möta det som är , här och nu. Med sin urkraft står hon upp mot det falska egot, illusionen av mörker och misär. Med sitt allvar vill hon väcka oss ur den komfortabla slummern och få oss att stå upp i storhet.

 

Vad kan jag förvänta mig som deltagare på retreat :

 

Mina klasser och retreater riktar sig till dig som är intresserad av yogans filosofiska och andliga natur. Den fysiska Yogan är helt befriad från prestation och hårda utmaningar… Även om mina klasser ofta är i Flöde så är inte huvudfokus att öka tempot och ”träna” , utan att gå djupare i din upplevelse.  Jag har ganska långa dagar med mycket utomhusaktivitet och övningar i att väcka vår inre slumrande potential- Kundalini Shakti… Jag har efter många års studier av olika yogavägar funnit en väg som inte stressar upp det autonoma systemet, som läker och healar känslokroppar och som balansera kroppens metabolism och hormonbalans, Mina klasser är alltid intuitiva och kan vara otroligt stilla ( Yin) eller värmande, flödande och vilda (Yang). Du kan förvänta dig en mix av filosofiska teman ,chanting, toner,  andning, mytologiska berättelser, dans, mjuk vinyasa eller stilla hatha/yin. PÅ Go Deeper retreaterna är syftet mer att närma sig Yogans djupaste kärna än fysisk träning. Tänk på att även om det står ”yoga” på schemat kan det innebära pranayama , minfulness walk, chants och annat utövande. Vi kör alltså aldrig fysisk yoga under de sex-sju timmar som vi utövar utan fysisk asana kanske står för ca 3 timmar av tiden.

Om man söker en tydligare strukturerad yoga eller hård fysisk träning kan jag rekommendera dig andra duktiga lärare.

På mina retreater är det inte viktig att du är supervig eller avancerad yogi. , men du ska vara öppen för den typ av linje som jag följer- Shakti, det fria och flödande.  Jag fokuserar inte på teknik eller att utföra de mest extrema positioner. Du ska inte ha problem att fungera i grupp och vara villig att ta ansvar för dina upplevelser. Vi undviker även att skapa vardagliga draman och projiceringar på varandra ( eller mig ) under retreaten/kursen utan är villiga att blicka inåt. Uppstår något oväntat hoppas jag att du är villig att ta hand om det och inte komma med ”klagomål” på mig eller mina medarbetare. Jag handplockar mina assistenter, massörer, kock mfl med största respekt och lyhördhet för deras gåva. Så uppstår någon form av missnöje kring detta så ta det med dig själv eller ev med mig. Det är också fint om du är öppen för min yogastil under retreaten och just under dessa dagar hoppar över dina vanliga praktiker om du tex kör Mysore eller har någon annan morgonövning du kör. Välj inte heller tex ett utrensande ayurveda program samtidigt som du är på retreat med mig …Allt har sin tid. Öppna dig och ha tillit till min väg om du väljer att vara med .

Om man söker djupare terapi / utlevelser etc kan jag rekommendera andra fantastiska kurser som täcker dessa områden.

Jag bjuder in till en resa

i yogans djupaste kärna

ett utforskande av det fördolda

Av din inre passion

Din vildhet

Din vila

Din Bliss….